Classic Home2023-11-19T22:24:04+07:00

สมาคมพฤติกรรมศาสตร์

Behavioral Science Association

เรื่องราว สาระ
ข่าวสารล่าสุดของสมาคม

เรื่องราว สาระ ข่าวสาร ตลอดจนกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของสมาคมล่าสุด

“BATTLING” ที่สังคมไทยอยากฟัง

September 11th, 2021|Categories: ResearchTalk, จิตวิทยาประยุกต์, พฤติกรรมศาสตร์|Tags: , |

สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.14 เสาร์ 11 กันยายน 2564 กับหัวข้อ “BATTLING”

ความคาดหวังของสังคมต่อพฤติกรรมจริยธรรมของผู้บังคับใช้กฎหมาย

September 4th, 2021|Categories: ResearchTalk, จิตวิทยาประยุกต์, พฤติกรรมศาสตร์|Tags: , , , , , |

สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.13 เสาร์ 4 กันยายน 2564 กับหัวข้อ “ความคาดหวังของสังคมต่อพฤติกรรมจริยธรรมของผู้บังคับใช้กฎหมาย”

Behavior Medicine ต้านโควิด

August 15th, 2021|Categories: ResearchTalk, จิตวิทยาประยุกต์, พฤติกรรมศาสตร์|Tags: , , , , |

สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.11 เสาร์ 14 สิงหาคม 2564 กับหัวข้อ “Behavior Medicine

Positive Psychology: จิตวิทยาเชิงบวกกับการทำงานในสภาวะวิกฤติ

August 7th, 2021|Categories: ResearchTalk, จิตวิทยาประยุกต์, พฤติกรรมศาสตร์|Tags: , , , , , |

สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.10 เสาร์ 7 สิงหาคม 2564 กับหัวข้อ

เรียนออนไลน์นานไป เยียวยาหัวใจนิดนึง บทบาทนักจิตวิทยาการปรึกษาในมหาวิทยาลัยกับการช่วยเหลือนักศึกษาช่วงโควิด

July 31st, 2021|Categories: ResearchTalk, จิตวิทยาประยุกต์, พฤติกรรมศาสตร์|Tags: , , , , |

Research Talk: Ep.9 เสาร์ 31 กรกฎาคม 2564 "เรียนออนไลน์นานไป เยียวยาหัวใจนิดนึง

ละครไทย กับการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ เบื้องหลัง บทบาท และตัวตน

July 25th, 2021|Categories: ResearchTalk, จิตวิทยาประยุกต์, พฤติกรรมศาสตร์|Tags: , , , , |

Research Talk: Ep.8 เสาร์ 24 กรกฎาคม 2564 "ละครไทย กับการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์

พฤติกรรมศาสตร์จากประสบการณ์

Behavioral Science Research Method

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

สมาคมพฤติกรรมศาสตร์มุ่งผสานความร่วมมือ เพื่อสร้างผลงานวิจัย กิจกรรม และองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในสังคม

อบรมระยะสั้นเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม

เป็นกิจกรรมการอบรมระยะสั้นที่สมาคมได้จัดขึ้นโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ในประเด็นต่าง ๆ มาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา จำนวน 13 รายวิชา ในระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2566 ถึง เมษายน 2567 ในรูปแบบออนไลน์

RESEARCH TALK: EP.5

Ai กับงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

ปัจจุบันระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือที่เราเรียกว่า Ai มีความก้าวหน้าถึงไหน งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์จะได้ประโยชน์จากการมีอยู่ของ Ai จะใช้ประโยชน์อย่างไร หรือ กำลังจะถูก Ai แทนที่ มาร่วมพูดคุยหาคำตอบกันจากมุมมองของนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ พบกันใน Clubhouse เสาร์ 3 กรกฎาคม 64 เวลาเดิม 19.00 น. เป็นต้นไป

RESEARCH TALK: EP.4

เราจะทำวิจัยโดยใช้ Social media เป็นเครื่องมือกันได้อย่างไร

การใช้พลังของ Social media มาเป็นเครื่องมือในการเสริมหนุนการทำวิจัยของนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จากมุมมองของนักวิจัยทั้ง 4 ท่านซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Social media เป็นเครื่องมือในการทำวิจัย

จดหมายเหตุสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ No.1

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 19 มีนาคม 2564 ขอให้กรรมการและสมาชิกร่วมกันเสนอ ธีม (theme) การประชุมวิชาการประจำปี 2564 เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ตรงกันในประเด็นนี้ รศ.ดร.วินัย ดำสุวรรณ นายกสมาคม ได้จัดทำเอกสารที่มีสาระเกี่ยวกับธีม เพื่อส่งต่อถึงคณะกรรมการและสมาชิก
ดังนั้น
สมาคมจึงได้นำเอกสารมาจัดทำเป็นเรื่องบันทึกในจดหมายเหตุสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อใช้งานในปัจจุบันและอ้างอิงในโอกาสต่อไป

Download

เราเห็นบางอย่างที่เราคิดว่ามันไม่ถูกต้อง หรือรู้สึกไม่ยุติธรรม เราต้องการจะเปลี่ยน แต่เราไม่มีอำนาจที่จะเปลี่ยน
การทำงานวิจัยแบบ CPAR จะช่วยมอบพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นให้เรา

รศ.ดร.ดุษฎี อินทรประเสริฐ

ไม่ตัดสิน ไม่ตีตรา ไม่ด่วนสรุป คือ คาถาประจำใจที่สำคัญของนักวิจัยเชิงคุณภาพ

ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

สมาคมพฤติกรรมศาสตร์

Go to Top