ติดต่อ สอบถาม

สามารถส่งข้อความ ติดต่อสื่อสาร กับสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ได้โดยกรอกรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน ทางเจ้าหน้าที่ของสมาคมจะดำเนินการติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด

Contact Us

ช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ของสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ มีดังนี้

  • facebook.com/BSCAsince2019

  • สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Email: [email protected]
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110