นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ขณะนั้น ตัวเองยังเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว ได้รับแรงผลักดันจากศิษย์เก่าหลายรุ่น ให้สร้างพื้นที่ที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและสื่อสารระหว่างนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์กับนักวิจัยสาขาอื่น ๆ ผู้ปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ความคิดในตอนนั้นก็เห็นด้วย และมีความประสงค์จะให้สาขาพฤติกรรมศาสตร์มีความเข้มแข็ง มีรากฐานของการพัฒนาไปสู่สาขาที่มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งควรมีองคาพยพสำคัญคือ 1) หลักสูตรการเรียนการสอน 2) มีวารสารทางวิชาการ และ 3) มีสมาคมทางวิชาการ/วิจัย

ในปีนั้น จึงขอความร่วมมือจากศิษย์เก่ารุ่น 1 ปริญญาเอกสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดี นายกสมาคมฯ คนแรก คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดำสุวรรณ บัณฑิตคนแรกของสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ โดยมี อ.ไก่ เป็นอุปนายกของสมาคมฯ หลังจากนั้นเมื่อ อ.ไก่ เกษียณอายุราชการในปี 2564 ท่านนายกสมาคมฯ ก็ลาออกจากตำแหน่ง เพื่อผลักดันให้ อ.ไก่ มาเตรียมตัวเป็นนายกสมาคมฯ และในปี 2567 ก็เลือก อ.ไก่ มาเป็นนายกสมาคม คนที่ 2

ถ้าเอาความในใจมาพูดก็ไม่คิดว่าตัวเองควรจะเป็นนายกสมาคมหรอกนะ เพราะอยากให้เด็ก ๆ ที่มีเลือดพฤติกรรมศาสตร์เข้มข้น และมีพลังมาร่วมกันทำงาน สร้างประสบการณ์ และทำให้ อ.ไก่ ได้ภูมิใจกับความเจริญงอกงาม แต่เมื่อพวกเขาคิดว่ายังต้องการการบ่มเพาะอีกสักหน่อย ก็เลยตามนั้น

ในการเป็นนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ของ อ.ไก่ เป็นเรื่องไม่ง่ายเลย เพราะพื้นฐานของการเป็นนักวิจัย มีแต่เครื่องมือที่เน้นการวิจัยเชิงปริมาณ ขาดเนื้อหาของศาสตร์หลักทางสังคมวิทยา มนุษยวิทยา จิตวิทยา และศาสตร์อื่น ๆ รวมทั้งการใช้เครื่องมือของนักวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้นตลอดเวลาตั้งแต่ปี 2530-2564 ได้เรียนรู้มาจากอาจารย์และพี่ ๆ ที่สถาบันฯ ชื่อที่ทุกคนก็รู้จัก คือ ท่านอาจารย์จรรจา ท่านอาจารย์ดวงเดือน ท่านอาจารย์ผจงจิต และท่านอื่นๆ ที่ได้เรียนรู้ แม้แต่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ก็อ่านหนังสือมากมาย เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถนำพาและชี้แนะนิสิตได้อย่างเหมาะสม ในเวลานี้จึงขอขอบคุณอาจารย์ พี่ ๆ และลูกศิษย์ ทุกคน

มาวันนี้ฉับพลันก็ได้ข่าวสารมาว่า ผู้บริหารของสถาบันฯ ไม่ส่งเสริมสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ และไม่สนับสนุนกิจการของสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ ทำให้เกิดความคิดว่าในขณะที่สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีปรากฏในรายชื่อสาขาวิชาการของประเทศไทย มีลักษณะของการวิจัยที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาของประเทศแบบบูรณาการ มีศิษย์เก่าที่กระจายไปทั่วประเทศ และเป็นผู้นำทางการวิจัยในหลายมหาวิทยาลัย จึงขอให้ปรับทัศนคติใหม่ และมาช่วยกันพัฒนาให้พฤติกรรมศาสตร์มีองคาพยพที่แข็งแรงสมบูรณ์ และเติบโตไปพร้อมกัน

ความในใจก็มีเพียงเท่านี้ จุ๊งๆ

____
ดุษฎี อินทรประเสริฐ
22 มิ.ย. 67