ขอบเขต ข้อจำกัด และ ข้อเสนอแนะ ในงานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

Research Talk: EP.6 ใน Clubhouse เสาร์ที่ 10 ก.ค. 64 "ขอบเขต ข้อจำกัด และ ข้อเสนอแนะ ในงานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์" เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคำสำคัญ 3 คำที่คนทำงานวิจัยต้องเจออยู่เป็นประจำ มาร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 4 Speaker 1.รศ.ดร.ดุษฎี (อ.ไก่) 2.ผศ.ดร.วรรณะ (อ.แม็ค) 3.อ.ดร.ชวิตรา (อ.วิว) 4.ดร.เก (อ.เก) *นักวิจัยและงานวิจัยรางวัล วช. ด้วยลักษณะของหัวข้อที่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจง แต่ Clubhouse วันนี้เรายังคงได้รับความสนใจเข้าร่วมรับฟังพูดคุยกันกว่า 41 คน และเช่นเดิมทางสมาชิกสมาคมเรา ผศ.ดร.นริสรา (อ.ตา) พี่เต๋ และ พี่ต้อม ได้บันทึกร่องรอยของการพูดคุยไว้ดังสรุปได้ตามแผนภาพ 3 แผ่น และอีก 1 ตาราง รายละเอียดตามด้านล่างนี้ สรุปร่องรอยสาระสำคัญที่เกิดขึ้น