ครูเคยเห็นใช่ไหมว่า เด็กบางคน ทำบางอย่าง อย่างรวดเร็วเพียงเพื่อได้รับคำชม หรือได้รับรางวัล ในขณะที่บางคนทำบางสิ่งอย่างรอบคอบ ละเอียดละออ เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด เราอยากให้ คนในเมืองไทยเป็นแบบแรก หรือแบบหลัง ครูต้องรู้จัก fixed และ growth mindset คำว่า mindset คือ ความเชื่อของเราที่มีผลต่อพฤติกรรม โดย Growth mindset vs fixed mindset มีตัวอย่างเปรียบเทียบดังนี้

ตัวอย่างเปรียบเทียบ Growth mindset vs Fixed mindset

ฉันเชื่อว่า….

ปัญหาต้องเข้าไปแก้สิ่งที่เป็นปัญหา มากกว่า หลีกเลี่ยงปัญหา

งานต้องทำจนสำเร็จ อย่างดี มากกว่า เลิกทำเมื่อล้มเหลว หรือแค่ทำให้เสร็จ

ความฉลาดสร้างได้ มากกว่า ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่ ติดตัวมาแต่เกิด เปลี่ยนแปลงยาก

ภาพลักษณ์ ความเก่ง สามารถไม่รู้บางเรื่องได้ มากกว่า ต้องรู้ดี ฉลาด ไม่กล้าไม่รู้ในสายตาผู้อื่น

ทำงานเพื่อให้ได้งานที่ดี มากกว่า ทำเพื่อให้เสร็จ

ฉันเรียนรู้เพิ่มขึ้นๆ มากกว่า ฉันรู้แล้ว

ความสำเร็จของคนอื่น สร้างแรงบันดาลใจ มากกว่า รู้สึกแพ้ แล้วอยากเอาชนะ

ฉันเรียนรู้จากคำวิจารณ์ มากกว่า ไม่สนคำตำหนิ โกรธว่าถูกด่า

สิ่งที่ครูควรทำเพื่อสร้างให้ผู้เรียนเกิด Growth mindset

ไม่ชมเชยที่ผล แต่ ชมเชยที่กระบวนการ เช่น ให้ชมว่า

“หนูทำดีมาก ต้องใช้ความพยายามมากจึงดีขนาดนี้”

“หนูใส่ใจตรงนี้ได้ดีมาก พยายามต่อไปนะคะ”

มากกว่า ชมว่า

“ฉลาดมาก”

ให้ใส่ใจที่ความผิดพลาด มากกว่า ลืมความผิดพลาด

ให้รางวัลแก่ กระบวนการ ความพยายาม มากกว่า ผลลัพธ์

ให้รางวัลแก่เด็กที่ยังไม่สำเร็จแต่กำลังพยายาม

อ่านหนังสือของ Dr. Carol Dweck กันเพิ่มเติมได้ หรือใน YouTube มีอ่านให้ฟังทั้งเล่มเลย