Research Talk: Ep.9 เสาร์ 31 กรกฎาคม 2564
“เรียนออนไลน์นานไป เยียวยาหัวใจนิดนึง – บทบาทนักจิตวิทยาการปรึกษาในมหาวิทยาลัยกับการช่วยเหลือนักศึกษาช่วงโควิด”

Speaker:
1. ดร.ณฐวัฒน์ (อ.โก้)
2. ผศ.ดร.นันท์ชัตสัณห์ (อ.กีต้าร์)
3. ดร.ฐิติกาญจน์ (อ.มิ๊ง)

Moderator:
ดร.ชวิตรา (อ.วิว)

โดยมีสมาชิกสมาคมเรา ผศ.ดร.นริสรา (อ.ตา) และ พี่ต้อม ได้บันทึกร่องรอยของการพูดคุยไว้ดังสรุปได้ตามแผนภาพ 2 แผ่น รายละเอียดตามด้านล่างนี้

สรุปร่องรอยสาระสำคัญที่เกิดขึ้น