สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.10 เสาร์ 7 สิงหาคม 2564 กับหัวข้อ “Positive Psychology: จิตวิทยาเชิงบวกกับการทำงานในสภาวะวิกฤติ” เป็นการพูดคุยนำเสนอและส่งต่อแนวคิด ตลอดจนวิธีการการทำงานให้มีความสุขได้ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ ยอดผู้เข้าฟังกว่า 70 คน บรรยากาศการพูดคุยและเปลี่ยนกันนั้นเข้มข้น สนุกสนาน ได้สาระความรู้ เวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกิน ผ่านไปแบบที่ทุกคนเพลินจนลืมดูเวลา

ขอบคุณ Speaker:

1. .ดร.ก่อเกียรติ์ มหาวีรชาติกุล (.ตั้ม)
2. คุณพาลาภ ประภัศรานนท์ (คุณเป้ง)
3. คุณอิสเรศ อนัคฆมนตรี (คุณโบ้)

และ Moderator:

1.คุณอรรถเดช อุณหเลขกะ (ปลาบ)
2.คุณอิสสระ  คำแถลง (น่าน)

และเช่นเคยสมาชิกสมาคมเรา พี่ต้อม Tom Clks ได้บันทึกร่องรอยของการพูดคุยเป็นแผนภาพที่สวยงาม น่ารัก เต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจ ที่ต้องการเก็บสิ่งที่เป็นสาระความรู้ที่เกิดขึ้นในเวทีแห่งนี้ไว้ ดังปรากฎตามแผนภาพด้านล่างนี้

สรุปร่องรอยสาระสำคัญที่เกิดขึ้น