สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.14 เสาร์ 11 กันยายน 2564 กับหัวข้อ
“BATTLING” ที่สังคมไทยอยากฟัง

Speaker:
1. อ.ดร.ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์ (อ.ปิ๊ก) อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว
2. คุณพงศ์อมร สุขสมจิตร (พี่อ้าย) อดีตโปรดิวเซอร์รายการ Asia’s Got Talent
3. คุณภาสกร ยุรวรรณ (พี่เชน) Content Creator และพิธีกรรายการทีวี
Moderator:
อรรถเดช อุณหเลขกะ (พี่ปลาบ)

การพูดคุยแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ Dusadee Yoelao Intraprasert อุปนายกสมาคมของเรา และพี่เต๋ Sreatthasist Rungcharoenporn ได้ทำการบันทึกร่องรอยของการพูดคุยไว้ดังปรากฎตามแผนภาพ 2 แผ่นนี้

สรุปร่องรอยสาระสำคัญที่เกิดขึ้น