สภาวะวิกฤต

ความคาดหวังของสังคมต่อพฤติกรรมจริยธรรมของผู้บังคับใช้กฎหมาย

สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.13 เสาร์ 4 กันยายน 2564 กับหัวข้อ “ความคาดหวังของสังคมต่อพฤติกรรมจริยธรรมของผู้บังคับใช้กฎหมาย” เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ 1. ท่านสุรจิตร ศรีบุญมา รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญามีนบุรี 2.รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.กัญญ์ฐิตา ศรีภา รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 3.อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและวันนี้ผู้ที่ทำหน้าที่ Moderator คือดร.จิราภรณ์ ชมบุญ หัวหน้าสำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษบรรยากาศการพูดคุยแลกเปลี่ยนได้รับทั้งความรู้ และขยายมุมมองที่มีต่อระบบกระบวนการยุติธรรมของไทย มีการเติมเต็มให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เสริมหนุนพลังใจให้มีพลังขับเคลื่อนทำสิ่งดีๆ ให้กับสังคมกันต่อไป เช่นเคยสมาชิกสมาคมเรา พี่เต๋ Sreatthasist Rungcharoenporn ได้ทำการบันทึกร่องรอยของการพูดคุยไว้ดังปรากฎตามแผนภาพนี้ สรุปร่องรอยสาระสำคัญที่เกิดขึ้น

Behavior Medicine ต้านโควิด

สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.11 เสาร์ 14 สิงหาคม 2564 กับหัวข้อ “Behavior Medicine ต้านโควิด” เป็นการพูดคุยกับคุณหมอผู้เชียวชาญทั้ง 3 ท่านที่มีความถนัดในแต่ละด้านที่แตกต่างกันทั้งทางด้านจิต ด้านบริการสังคม ด้านสุขภาพกาย ซึ่งได้แก่ 1. ผศ.ดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล (อ.หมอตี๋) 2. ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา (อ.บอล) 3. ผศ.ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ (อ.กีต้าร์) และวันนี้มี Moderator อารมณ์ดีคุยสนุกสองท่านได้แก่ 1. ผศ.ดร.ธนยศ สุมาลย์โรจน์ (อ.เพิ่ม) 2. ผศ.ดร.อมราพร สุรการ (อ.โส) ทำหน้าที่ชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้อย่างเต็มอิ่มทั้งความรู้และวิธีการต่างๆ นานา ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพฤติกรรมของตนเองและคนรอบข้างในแต่ละวัน เช่นเคยสมาชิกสมาคมเรา ผศ.ดร.นริสรา (อ.ตา) Narisara Peungposop  พี่ต้อม Tom Clks และพี่เต๋ Sreatthasist Rungcharoenporn ได้ทำการบันทึกร่องรอยของการพูดคุยไว้ดังปรากฎตามแผนภาพทั้ง 3 แผ่นด้านล่างนี้

Positive Psychology: จิตวิทยาเชิงบวกกับการทำงานในสภาวะวิกฤติ

สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.10 เสาร์ 7 สิงหาคม 2564 กับหัวข้อ "Positive Psychology: จิตวิทยาเชิงบวกกับการทำงานในสภาวะวิกฤติ" เป็นการพูดคุยนำเสนอและส่งต่อแนวคิด ตลอดจนวิธีการการทำงานให้มีความสุขได้ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ ยอดผู้เข้าฟังกว่า 70 คน บรรยากาศการพูดคุยและเปลี่ยนกันนั้นเข้มข้น สนุกสนาน ได้สาระความรู้ เวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกิน ผ่านไปแบบที่ทุกคนเพลินจนลืมดูเวลา ขอบคุณ Speaker: 1. อ.ดร.ก่อเกียรติ์ มหาวีรชาติกุล (อ.ตั้ม) 2. คุณพาลาภ ประภัศรานนท์ (คุณเป้ง) 3. คุณอิสเรศ อนัคฆมนตรี (คุณโบ้) และ Moderator: 1.คุณอรรถเดช อุณหเลขกะ (ปลาบ) 2.คุณอิสสระ  คำแถลง (น่าน) และเช่นเคยสมาชิกสมาคมเรา พี่ต้อม Tom Clks ได้บันทึกร่องรอยของการพูดคุยเป็นแผนภาพที่สวยงาม น่ารัก เต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจ ที่ต้องการเก็บสิ่งที่เป็นสาระความรู้ที่เกิดขึ้นในเวทีแห่งนี้ไว้ ดังปรากฎตามแผนภาพด้านล่างนี้

Go to Top