สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.15 เสาร์ 18 กันยายน 2564 กับหัวข้อ “การสอนกับพฤติกรรมการเรียนรู้ ของ Gen Z”

Speaker:
1.อ.ดร.นัชชิมา บาเกาะ (อ.มะฮฺ)​​ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.อ.รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์ (อ.เปา)​​ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว
3.อ.ดร.สุทธิพงศ์ วรอุไร (อ.ทู)​​ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว
4.อ.ดร.อรรคพล วณิกสัมบัน (อ.หมู)​​ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว

Moderator:
1.อ.ดร.สราวุฒิ ตรีศรี (พี่จิ๋ว)
2.ดร.ศิวพร ละม้ายนิล (พี่หมูจอย)

วันนี้ อ.ดร.ฐิญาณา สุภัทรชยาภูมิ (พี่ก้อย) รับหน้าที่เป็น Note taker ได้ทำการบันทึกร่องรอยของการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานวันนี้ได้ดังปรากฎตามแผนภาพนี้

สรุปร่องรอยสาระสำคัญที่เกิดขึ้น