covid-19

Behavior Medicine ต้านโควิด

สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.11 เสาร์ 14 สิงหาคม 2564 กับหัวข้อ “Behavior Medicine ต้านโควิด” เป็นการพูดคุยกับคุณหมอผู้เชียวชาญทั้ง 3 ท่านที่มีความถนัดในแต่ละด้านที่แตกต่างกันทั้งทางด้านจิต ด้านบริการสังคม ด้านสุขภาพกาย ซึ่งได้แก่ 1. ผศ.ดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล (อ.หมอตี๋) 2. ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา (อ.บอล) 3. ผศ.ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ (อ.กีต้าร์) และวันนี้มี Moderator อารมณ์ดีคุยสนุกสองท่านได้แก่ 1. ผศ.ดร.ธนยศ สุมาลย์โรจน์ (อ.เพิ่ม) 2. ผศ.ดร.อมราพร สุรการ (อ.โส) ทำหน้าที่ชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้อย่างเต็มอิ่มทั้งความรู้และวิธีการต่างๆ นานา ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพฤติกรรมของตนเองและคนรอบข้างในแต่ละวัน เช่นเคยสมาชิกสมาคมเรา ผศ.ดร.นริสรา (อ.ตา) Narisara Peungposop  พี่ต้อม Tom Clks และพี่เต๋ Sreatthasist Rungcharoenporn ได้ทำการบันทึกร่องรอยของการพูดคุยไว้ดังปรากฎตามแผนภาพทั้ง 3 แผ่นด้านล่างนี้

Positive Psychology: จิตวิทยาเชิงบวกกับการทำงานในสภาวะวิกฤติ

สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.10 เสาร์ 7 สิงหาคม 2564 กับหัวข้อ "Positive Psychology: จิตวิทยาเชิงบวกกับการทำงานในสภาวะวิกฤติ" เป็นการพูดคุยนำเสนอและส่งต่อแนวคิด ตลอดจนวิธีการการทำงานให้มีความสุขได้ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ ยอดผู้เข้าฟังกว่า 70 คน บรรยากาศการพูดคุยและเปลี่ยนกันนั้นเข้มข้น สนุกสนาน ได้สาระความรู้ เวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกิน ผ่านไปแบบที่ทุกคนเพลินจนลืมดูเวลา ขอบคุณ Speaker: 1. อ.ดร.ก่อเกียรติ์ มหาวีรชาติกุล (อ.ตั้ม) 2. คุณพาลาภ ประภัศรานนท์ (คุณเป้ง) 3. คุณอิสเรศ อนัคฆมนตรี (คุณโบ้) และ Moderator: 1.คุณอรรถเดช อุณหเลขกะ (ปลาบ) 2.คุณอิสสระ  คำแถลง (น่าน) และเช่นเคยสมาชิกสมาคมเรา พี่ต้อม Tom Clks ได้บันทึกร่องรอยของการพูดคุยเป็นแผนภาพที่สวยงาม น่ารัก เต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจ ที่ต้องการเก็บสิ่งที่เป็นสาระความรู้ที่เกิดขึ้นในเวทีแห่งนี้ไว้ ดังปรากฎตามแผนภาพด้านล่างนี้

เรียนออนไลน์นานไป เยียวยาหัวใจนิดนึง บทบาทนักจิตวิทยาการปรึกษาในมหาวิทยาลัยกับการช่วยเหลือนักศึกษาช่วงโควิด

Research Talk: Ep.9 เสาร์ 31 กรกฎาคม 2564 "เรียนออนไลน์นานไป เยียวยาหัวใจนิดนึง - บทบาทนักจิตวิทยาการปรึกษาในมหาวิทยาลัยกับการช่วยเหลือนักศึกษาช่วงโควิด" Speaker: 1. ดร.ณฐวัฒน์ (อ.โก้) 2. ผศ.ดร.นันท์ชัตสัณห์ (อ.กีต้าร์) 3. ดร.ฐิติกาญจน์ (อ.มิ๊ง) Moderator: ดร.ชวิตรา (อ.วิว) โดยมีสมาชิกสมาคมเรา ผศ.ดร.นริสรา (อ.ตา) และ พี่ต้อม ได้บันทึกร่องรอยของการพูดคุยไว้ดังสรุปได้ตามแผนภาพ 2 แผ่น รายละเอียดตามด้านล่างนี้ สรุปร่องรอยสาระสำคัญที่เกิดขึ้น

ละครไทย กับการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ เบื้องหลัง บทบาท และตัวตน

Research Talk: Ep.8 เสาร์ 24 กรกฎาคม 2564 "ละครไทย กับการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ เบื้องหลัง บทบาท และตัวตน" ร่วมพูดคุยกับ 3 ผู้เกี่ยวข้องกับละครไทย บอกเล่าแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์เชื่อมโยงกับพฤติกรรมมนุษย์ Speaker: 1.ผู้เขียนบทละคร เบญจธารา โอฬารนิธิกุล (พี่โอ๋) 2.ผู้จัดละคร ณิธิภัทร์ เอื้อวัฒนสกุล (เอิน) 3.ผู้เขียนบทละคร วิภาดา แหวนเพชร (มะขวัญ) Moderator: ภาสกร (พี่เชน) สิทธิพันธ์ (พี่น้ำ) ตลอด 2 ชั่วโมงกว่า มองดูเวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกิน เรื่องราวเข้มข้น กลมกล่อม มีทั้งความสนุก พร้อมๆ กับสาระที่เชื่อมโยงกับการวิจัย และเช่นเดิมทางสมาชิกสมาคมเรา พี่เต๋ และ พี่ต้อม ได้บันทึกร่องรอยของการพูดคุยไว้ดังสรุปได้ตามแผนภาพ 2 แผ่น รายละเอียดตามด้านล่างนี้

Lock Down ไม่ล็อกใจ การใช้จิตวิทยาในสถานการณ์ปัจจุบัน

Research Talk: วันที่ 17 เดือน 7 EP 7 เวลา 7 PM กับประเด็นที่ศิษย์เก่าสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์นำมาพูดคุยกัน ซึ่งเป็นประเด็นที่สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่เป็นอย่างยิ่ง “Lock Down ไม่ล็อคใจ การใช้จิตวิทยาในสถานการณ์ปัจจุบัน” Speaker: ดร. ลลิตา (พี่โรส) ดร. นภัสนันท์ (พี่ติ๊ก) ดร. สัณห์ชาย (พี่ก๊ะ) Moderator: ดร. วิเชศ (พี่โทนี่) เช่นเดิมทางสมาชิกสมาคมเรา พี่เต๋ และ พี่ต้อม ได้บันทึกร่องรอยของการพูดคุยไว้ดังสรุปได้ตามแผนภาพ 2 แผ่น รายละเอียดตามด้านล่างนี้ สรุปร่องรอยสาระสำคัญที่เกิดขึ้น

Go to Top